Facebook Instagram Twitter Youtube
Prof.Yüksel ŞAHİN
Prof.Yüksel ŞAHİN
ESTÜ, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi / Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümünden 1984 yılında mezun oldu. Özel sektörde tasarımcı olarak çalıştıktan sonra, 1989- 2000 yılları arasında Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğünde Folklor Araştırmacısı olarak tekstil el sanatları ve geleneksel giyim kuşam alanında uzmanlaşarak görev yaptı. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Tekstil Ana Sanat Dalı’nda Yüksek Lisansını, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsünde Sanatta Yeterlik eğitimini tamamladı. Prof. Suhandan Özay Demirkan danışmanlığında hazırladığı “1920- 1930 Yılları Arasında Türkiye’de Kadın Siluetinde Moda Anlayışı ve Değişimler” adlı Sanatta Yeterlik tezi Güzel Sanatlar Enstitüsü tarafından kitap olarak yayınlandı. 2000- 2013 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümünde Bölüm Başkanı olarak görev yaptı.

2012 yılında “I. Uluslararası Antalya Moda ve Tekstil Tasarım Bienali’’ni düzenleyerek Organizasyon Komitesi Başkanlığını yürüttü. Aynı Bienal kapsamında “I. Uluslararası Moda ve Tekstil Tasarım Sempozyumu” nu düzenledi.

2013 yılında davetli öğretim üyesi olarak Anadolu Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Moda Tasarımı Bölümünde görev aldı ve ikinci kez Doçent kadrosunda atandı.

2018 yılından itibaren Eskişehir Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü’nde akademik çalışmalarına devam eden ve alanında makale, bildirileri ve kitapları olan Prof. Şahin, tekstil/ lif sanatı bağlamında sergiler düzenlemekte, kişisel ve karma sergilere katılım göstermekte, uluslararası tekstil trienali ve tekstil bienallerde eserleriyle yer almaktadır.

Prof. Yüksel Şahin, Tekstil Tasarımı ve Moda Tasarımı üzerine lisans derslerinin yanı sıra, yüksek lisans dersleri ve tezleri yürütmektedir.