Facebook Instagram Twitter Youtube
KVKK ve Aydınlatma Metni

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10’uncu maddesi uyarınca ESKİŞEHİR TİCARET ODASI (“Biz”, “ETO”) olarak ETO ile proje başvurunuz sırasında paylaştığınız verilerinize ilişkin siz yarışmacıları; kimliğimiz, kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız, kime ve hangi amaçla aktardığımız, hukuki sebeplerimiz, yöntemlerimiz ve haklarınız konusunda bilgilendirmek isteriz:

Veri Sorumlusu: Eskişehir Ticaret Odası (ETO), Adres: İstiklal Mahallesi, İki Eylül Caddesi No:28 Kat:6, Odunpazarı / ESKİŞEHİR

Kişisel verileriniz,

 • hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun ve belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmekte,
 • doğru ve gerektikçe güncel tutulmakta,
 • işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü kullanılmakta ve
 • hukuka uygun olarak belirlediğimiz saklama süresi boyunca muhafaza edilmektedir.

 

ETO Tarafından İşlenen Veri Türleri:

KİMLİK: ETO başvuru sahiplerinin Ad Soyad, Doğum Yeri ve Doğum Tarihi, TC Kimlik Numarası, Anne- Baba Adı verilerini CV’nin ve nüfus cüzdanı fotokopisinin alınması ile otomatik yollarla işlenmektedir.  ETO’nun yarışma başvuru süreçlerini yürütmek amacı ile aldığı Ad Soyad, Doğum Yeri ve Doğum Tarihi, TC Kimlik Numarası, Anne- Baba Adı verilerini işlemekte meşru menfaati bulunmaktadır.

İletişim: ETO başvuru sahiplerinin Telefon Numarası,E-posta Adresleri ve İkametgah Adreslerini CV’nin alınması ile otomatik yollarla işlenmektedir.  ETO’nun yarışma başvuru yürütmek amacı ile aldığı Telefon Numarası, E-posta Adresi ve İkametgah Adresi verilerini işlemekte meşru menfaati bulunmaktadır.

Mesleki Deneyim: ETO başvuru sahiplerinin Eğitim Bilgilerini CV’nin alınması ile otomatik yollarla işlenmektedir.  ETO’nun yarışma başvuru yürütmek amacı ile aldığı Eğitim Bilgileri verilerini işlemekte meşru menfaati bulunmaktadır.

Diğer: ETO başvuru sahiplerinin Referans Ad-Soyadı verisini CV’nin alınması ile otomatik yollarla işlenmektedir.  ETO’nun yarışma başvuru yürütmek amacı ile aldığı Referans Ad-Soyad verisini işlemekte meşru menfaati bulunmaktadır.

 

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Katılımcının Kişisel Verilerinin Aktarılacağı Gerçek ve Tüzel Kişi Kategorisi

 • ETO Yönetim Kurulu, Meclis Divanı, Meclis Üyeleri, Meslek Komiteleri asil ve yedek üyeleriyle
 • ETO’nın bu yarışma kapsamında ilgili tüm idari, ticari ve sosyal birimleri ile bilgi işlem birimlerinde yönetim ve/veya temsil yetkisine sahip çalışanları, diğer bağlı kuruluşlarla
 • İlgili Kişisel verileri görme yetkisine sahip kamu kurum ve kuruluşları, denetim ve gözetim kurum ve kuruluşları
 • ETO üyeleriyle

 

*CV vasıtasıyla, Referans Olan Kişi hakkında “Ad Soyad” verisinin alınması sonucu bu kişilere gerekli hallerde Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca aydınlatma yapılacaktır.

Sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibi özetlenebilir:

Kişisel verilerinizin,

 • işlenip işlenmediğine,
 • işlenme amacına,
 • yurtiçine ya da yurtdışına aktarılmasına dair

bilgi edinme;

 • amacına uygun işlenmesini,
 • yanlış veya eksikse düzeltilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini,
 • ilgili sebepler ortadan kalktıysa imha edilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini ve
 • uğradığınız zararların tazmin edilmesini

talep etme;

 • otomatik sistemlerce yapılan analizler sebebiyle aleyhinize çıkan sonuçlara

itiraz etme

Yukarıda belirtilmiş olan hakları kullanımınıza dair beyanı, kimliğinizi tespit edici belgeler ve talep konusu ile beraber aşağıdaki kanallar vasıtasıyla tarafımıza iletebilirsiniz:

 • fashioneskisehir@etonet.org.tr adresine e-posta yolu ile güvenli elektronik imzalı ya da imzasız olarak iletmek suretiyle,
 • “İstiklal Mahallesi, İki Eylül Caddesi No:28 Kat:6, Odunpazarı / ESKİŞEHİR” adresine elden teslim etmek suretiyle veya Noter ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla.

Talebinizi 30 (otuz) günden fazla olmamak üzere en kısa sürede ve işlemin maliyeti olmadığı sürece ücret talep etmeksizin cevaplayacağımızı taahhüt ediyoruz.