Facebook Instagram Twitter Youtube
Tema

Eskişehir… Anadolu’nun binlerce yıllık tarihinin bir özeti; Cumhuriyetin başrol oyuncusu..

Eskişehir’in ülkemizin tasarım altyapısına armağan ettiği ilk moda tasarım yarışması da bu güçlü kimliğin etkisiyle tasarımcıları davet ediyor…

Yenilikçi Geçmişin Gücünü hep birlikte hissetmek için…

Kategoriler

Eskişehir Moda Tasarım Yarışması, 3 farklı kategoride tasarımları heyecanla bekliyor;

 • Gelinlik/Düğün Kıyafetleri (Kadın)
 • Abiye Kıyafetler (Kadın)
 • Gündelik Kıyafet (Kadın)
Ödüller

Birincilik ödülü      50.000TL (Her üç kategori için)

İkincilik ödülü        35.000TL (Her üç kategori için)

Üçüncülük ödülü    15.000TL (Her üç kategori için)

 

Eğitim ödülü

2008/2 sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ’in 6. maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde, üç kategoride online elemeyi geçerek ilk 5 dereceye giren tasarımcılar, Bakanlığın web sitesinde belirtilen koşullar çerçevesinde ve Bakanlığın onayı ile tasarım konusunda uluslararası çapta tanınan eğitim kurumlarında yurt dışı eğitim desteği için başvuru imkanı yakalayacaklardır.

Başvuru Koşulları

T.C. ya da K.K.T.C Vatandaşı olan;

- En az lise veya dengi okul mezunu,

- Yarışmaya son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olan,

- Türk moda endüstrisinde tanınan bir isim veya marka olmayıp, moda ürünlerine yönelik kendi adına kayıtlı ticari bir iş yerine sahip olmayan,

- Daha önce düzenlenen, yukarıda bahsi geçen alanlarla ilgili herhangi bir moda tasarım yarışmasında ilk üç dereceye girmemiş olan,

- Eskişehir Ticaret Odası’nın herhangi bir çalışanının, isimleri belirtilen jüri üyelerinin birinci dereceden akrabası olmayan kişiler yarışmaya başvuru gerçekleştirebilirler.

İstenen Evraklar

Yarışma başvurusu için talep edilen evraklar aşağıda detayları ile belirtilmektedir. Yarışmacı kaydı yaparak, talep edilen evrakları online olarak sisteme yükleyen başvuru sahiplerinin yüklemiş oldukları evrakların asıllarını yarışma sonuçlanana kadar saklamaları, talep edilmesi halinde yüklemiş oldukları belgelerin asıllarını Odaya iletmeleri gerekmektedir.

 • Başvuru formu

  Yarışmacı kaydı yapıldıktan sonra "Online Başvuru" menüsünden ulaşılabilen başvuru formu(Ek.1), eksiksiz olarak doldurularak, başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı şekilde düzenlenmiş hali, PDF dosya formatında renkli olarak taranarak sisteme yüklenecektir.

 • Taahhütname

  Yarışmacı kaydı yapıldıktan sonra "Online Başvuru" menüsünden ulaşılabilen ve yarışmaya sunulan tasarımların yarışmacıların kendilerine ait orijinal tasarımlar olduğunu, hiçbir biçimde daha önce profesyonel anlamda kullanılmadığını, profesyonel anlamda kullanılmış bir tasarımdan yararlanılmadığını ve yarışmacının tüm yarışma şartlarını taşıdığını taahhüt eden taahhütnamenin(Ek.2), yarışmaya katılan tasarımcı tarafından ıslak imzalı şekilde düzenlenmiş hali, PDF dosya formatında renkli olarak taranarak sisteme yüklenecektir.

 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni

  6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10’uncu maddesi uyarınca ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ile proje başvurunuz sırasında paylaştığınız verilerinize ilişkin siz yarışmacıları; kimliğimiz, kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız, kime ve hangi amaçla aktardığımız, hukuki sebeplerimiz, yöntemlerimiz ve haklarınız konusunda bilgilendiren aydınlatma metni "Online Başvuru" sayfası altındaki " Yarışmacı kayıt" menüsü altında onayınıza sunulmaktadır.

 • Öğrenci Belgesi/Mezuniyet Belgesi

  Başvuru sahibi öğrenci ise güncel tarihli öğrenci belgesinin; mezun ise diplomasının ya da geçici mezuniyet belgesinin örneğini PDF dosya formatında renkli olarak tarayarak sisteme yükleyecektir. Öğrenci olmayanlar ya da herhangi bir mezuniyeti bulunmayan başvuru sahipleri bu adımı atlayabileceklerdir.

 • Fotoğraflı Özgeçmiş (CV)

  Başvuru sahibi fotoğraflı özgeçmişini, olması durumunda moda alanındaki deneyimlerini ve niteliklerini anlatan, gelecek planlarını detaylandıran bir yazı ile renkli olarak PDF dosya formatında sisteme yükleyecektir.

 • Nüfus Cüzdanı

  Başvuru sahibine ait, arkalı önlü olacak şekilde nüfus cüzdanı örneği PDF dosya formatında renkli olarak taranarak sisteme yüklenecektir. (Sisteme yüklenecek kimlik, eski tip kimlik ise kimliğin arka kısmındaki “medeni hali”, “dini” ve “kan grubu” kutucukları görünmeyecek şekilde kapatılarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir)

 • Proje Paftaları

  Tema Paftası: Tasarıma ait açıklama bilgilerinin bulunduğu en fazla 100 kelime içeren bir metin ve tasarıma ait esin kaynaklarının (görsel veya metin), malzeme, kumaş ve aksesuarlar için araştırma, kavramsal yaklaşım, tasarım ismi gibi bilgilerin yer aldığı 50cm*70cm boyutunda (300dpi) bir adet tema paftası (Mood Board) tasarlamalıdırlar. Tasarlanan tema paftası PDF dosya formatında renkli olarak sisteme yüklenecektir.

   

  Teknik Çizim Paftası: Tasarıma ait giysileri anlatan teknik çizim, tasarımda kullanılan kumaş veya kumaşlardan örnekler (taratılarak eklenebilir), kullanılacak malzeme ve aksesuarları vb. belirten örnekler ve gereken açıklamalar 50cm*70cm (300dpi)  boyutundaki teknik çizim paftasında yer almalıdır. Teknik çizim paftası PDF dosya formatında renkli olarak sisteme yüklenecektir.

   

  Artistik Çizim: Tasarıma ait giysiler artistik çizim siluetinde gösterilecektir. Artistik çizim 50cm*70cm (300dpi)  boyutunda olacak şekilde hazırlanacaktır ve PDF dosya formatında renkli olarak sisteme yüklenecektir.

   

  Ürün Paftası: Tasarımın üretilerek model üzerine giydirilebilecek şekilde sergilenecek hale getirilmesidir.

  Online başvuru aşamasında ürün paftası talep edilmemekte olup, online elemeyi geçen 3 kategoride toplam 15 tasarımcıdan daha sonra ürün paftaları talep edilecektir.

   

  *Tasarımcılar, 1 adet tema paftası, 1 adet teknik çizim (ön ve arka aynı dosyada olacak şekilde), 1 adet artistik çizim (ön ve arka aynı dosyada olacak şekilde) olmak üzere toplamda 3 adet pafta hazırlayarak yarışmaya katılacaklardır.

  *Yüklenecek tüm paftaların orjinal hali, 50cm x 70cm (300dpi) ölçülerinde hazırlanmalıdır. Başvuru için sisteme yüklenecek olan dosyalar 10MB'ı geçmeyek şekilde yüklenmelidir. Gerektiği hallerde paftaların 50cm x 70cm (300dpi) hali ayrıca talep edilecektir. PDF dosyalarını küçültmek için smallpdf.com sitesini kullanabilirsiniz.

  *Yüklenecek olan paftalar üzerinde yarışmacının kimliğini belli edecek herhangi bir ibare, işaret, fotoğraf, simge v.b. bulunmamalıdır.

  *Eserini yükleyen her bir tasarımcı, başvurusunu doğru ve eksiksiz olarak tamamladığını belirten onay teyidini, sistem tarafından kendisine gönderilen elektronik posta ve SMS ile alacaktır.

  *Proje sahiplerinin, başvuru sırasında yukarıdaki bilgileri eksiksiz olarak sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Eksik bilgi ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yarışma Şartnamesi

Yarışma şartnamesini okumak için aşağıdaki dosyadan ulaşabilirsiniz.